Video

Sociokrati för hela familjen

– skapad av deltagarna i Krets C på Holmas sociokratikurs 2023