Om sociokrati.nu

Vi sprider sociokrati på de skandinaviska språken genom grundutbildning, vidareutbildning och certifiering.

sociokrati.nu är ett projekt för att genom utbildning, informationsdelning och nätverkande tillgängliggöra sociokrati i Norden. sociokrati.nu består av Andreas Jonsson, Hanna Fischer och sofie malm.

Vi organiserar oss sociokratiskt och samarbetar med verksamheter och personer som är intresserade av att sprida och fördjupa sig i sociokrati.

Vi är nätverkspartner till Sociocracy For All och erbjuder certifiering på utövarnivå.

Vi ger en grundutbildning i sociokrati genom ett samarbete med Holma Folkhögskola.

Vi stöttar genom vidareutbildning, implementeringsstöd och coachning efter förfrågan.

 

 • Andreas Jonsson

  Utbildare och konsult inom sociokrati och permakultur sen 2012. Han ansvarar idag för sociokratiutbildningen på Holma folkhögskola. Andreas har lång erfarenhet av sociokratiskt ledarskap där han vägleder, undervisar och stöttar organisationer och grupper som strävar efter att ställa om sina perspektiv för att bli mer inkluderande och effektiva tillsammans. Han arbetar med föreningar, privata företag, ekobyar, skolor, kommuner, offentliga institutioner och grupper i olika samarbetsprojekt. Gruppstorleken spelar ingen roll, och Andreas arbetar ledigt på svenska, danska, norska och engelska. Sen 2017 arbetar han med SociocracyForAll där han utvecklar sociokratisk utbildning och certifiering globalt. Andreas är också en medlem International Sociocracy Certification Board.

  När han inte arbetar med grupper så driver Andreas en permakulturgård i Vånga utanför Kristianstad med sin familj. Maten odlas bl.a. genom ett samodlingskooperativ som också de använder sig av sociokrati för att sätta maten på bordet för flera hushåll.

 • Hanna Fischer

  Jag har lång erfarenhet av föreningslivet och under senaste 10 åren jobbat med sociokratisk självorganisering i icke-vinstdrivande organisationer. Kurser i sociokratisk facilitering och mycket praktisk erfarenhet ligger till grunden för att jag idag certifieras och verkar som lärare i sociokratisk mötesmetoder och organisering. Med kunskap om föreningsadministration, styrelsearbete och ideellt engagemang ser jag behovet av organiserings modeller som stöttar vår organisering och det demokratiska djupet i kollektivt beslutsfattande. I arbetet med sociokrati vill jag bidra till en bred och stark omställnings-, samhällsförändrings- och demokratirörelse som trotsar högervindar och bygger ett samhälle på gemenskap och kraften i kollektivet.

 • sofie malm

  Med över femton års erfarenhet av arbete i självorganiserade verksamheter är jag övertygad om fördelarna med sociokratisk organisering. Min gedigna utbildning i somatik gör att jag öppnar upp för en mer förkroppsligad sociokrati. Med tydlighet och varsamhet stöttar jag grupper att göra arbetet som krävs för att justera kartan efter verkligheten, oavsett om det handlar om en tydligare organisationsstruktur, mer effektiva möten eller mer ärliga relationer. 
  Jag undervisar på sociokratiutbildningen på Holma folkhögskola Jag är en del av det globala projektet Kincentric Leadership där jag utforskar skärningspunkten mellan sociokrati och somatik och hur vi kan nå djupare förankring i organisering och beslutsfattande.