Om mellanmänsklig feedback

av Ted Rau, översättning av kursdeltagare av Holma Folkhögskolas kurs i sociokrati och självorganisering.

 1. Det finns inga rätt och fel
 2. Budskap, behov och känslor
 3. Lärande genom feedback
 4. Feedback främjar kontakt
 5. Sammanfattning: framgångsrik feedback

 1. Det finns inga rätt och fel
Ordet "feedback"

Många människor är rädda för feedback. ”Kan jag ge dig lite feedback?” följs vanligtvis av kritik, och vi har ofta svårt att hantera kritik. När vi möter kritik är den vanligaste reaktionen att stänga av, bli reaktiv, defensiv eller dra sig tillbaka. Om du vill att din feedback ska tas emot väl kommer kritik inte att vara ett effektivt verktyg. Med en kritisk grundton kommer din feedback helt enkelt inte att  ha någon positiv effekt.  

Vi försöker undvika att få feedback, inte (bara) för att den är negativ, utan för att kritik låser in oss i ett binärt system av rätt och fel. Att peka ut någon eller något, oavsett om det är negativt eller positivt, är alltid obehagligt. Hur kan positiv kategorisering vara obekvämt? Låt mig dela med mig av vad jag tänker på först: ”Du är en så duktig tjej” lät obekvämt redan när jag var barn. Det skulle då, och skulle fortfarande, utlösa alla möjliga reaktioner hos mig: vem är du att bedöma det? Vad vet du egentligen om mig? Varför berättar du det för mig? Utpekandet placerar oss i ett fack och allt vi vill är att komma ur det facket. 

Icke-våldskommunikation lär ut att allt människor gör, det gör de med avsikten att möta sina behov. Vi har alla behov, tillgodosedda och ouppfyllda, i varenda ögonblick av våra liv. Med det menar vi inte bara mat och tak över huvudet. Vi menar behovet av att knyta an, av kontakt, av att kunna bidra, att bli hörda och sedda, vara betydelsefulla, harmoniera, och samarbeta. Även om alla människor kan relatera till alla dessa behov, kommer den prioritet som dessa behov har för varje person att variera från ögonblick till ögonblick. Om du generellt skulle säga att du inte är en person som anser att harmoni är viktigt, kan en oenighet med någon du håller kär, ändå göra att det behovet rankas högre bland dina universella behov i just den stunden.  

Det vi väljer att göra för att möta dessa behov kallas strategi. Strategier är inte bra eller dåliga. Men vissa är mer effektiva än andra, och det beror på både individ och sammanhang. Att gå på bio är för vissa  ett effektivt sätt att möta deras behov av kontakt, medan andra  hellre skulle välja att göra något annat för att möta sitt behov av kontakt. När vi inte är medvetna om behoven bakom våra strategier, är det mycket lätt att hamna på sidospår som leder till förvånansvärt ineffektiva strategier. Har du någonsin rusat ut ur ett rum, upprörd för att det du verkligen behövde var att känna kontakt? Att lämna rummet verkar inte vara en effektiv strategi för att få kontakt!

Innan vi går tillbaka till feedback och kritik, låt oss ta en snabb titt på känslor. Vi går alla runt med behov vars prioriteringsordning ständigt förändras. Vad händer om ett av våra behov (det som var viktigt i det ögonblicket) inte tillgodoses, till exempel vårt behov av kontakt? Vi kan bli ledsna. Eller arga. Ouppfyllda behov kommer att utlösa obekväma känslor. Å andra sidan, när ett viktigt behov uppfylls, kan vi känna oss lyckliga. När du får ett oväntat telefonsamtal från en vän i ett ögonblick då du känt brist på kontakt, kommer du förmodligen att känna dig glad eller upprymd. På så sätt är känslor markörer för tillgodosedda eller otillfredsställda behov. 

2. Budskap, behov och känslor

Utifrån den grundläggande, och revolutionära, insikten från icke-våldskommunikation (NVC) att i en värld bestående av människor som använder strategier för att möta universella behov, finns det inga rätt och fel. Det finns bara människor som försöker möta behov. Vi kan vara oense om strategier, om hur vi vill möta våra behov. Kolla på film eller middag ute, vad fungerar för ditt behov av kontakt, vad fungerar för mitt? Men vem kan argumentera med behovet av kontakt? Alla människor delar detta behov. Och det är sant för alla universella behov. Våra grundläggande universella behov skiljer sig förmodligen inte så mycket åt. På strateginivå finns det däremot stor variation. Samma behov kan tillgodoses med olika strategier. En strategi kan möta flera behov samtidigt, och det finns ingen 1:1 relation mellan behov och strategier. Att gå på bio kan till exempel möta mitt behov av kontakt, eller stimulans, eller båda, eller något annat. 

NVC har påverkat många liv mycket djupt och vi uppmanar alla läsare att lära sig mer om det. Om de här begreppen är nya för dig (och även om de inte är det), är det mycket troligt att du har missat en detalj i stycket ovan: när folk hör ”det finns inga rätt och fel”, är det lättare att acceptera att ingen någonsin har fel. Men om vi går på djupet i NVC finns det inga fel ELLER rätt. Vi måste lämna hela det binära systemet bakom oss och anamma att vi alla har vår egen vinkel på verkligheten. 

När detta väl är förstått finns det två alternativ för hur vi ska förhålla oss till andra: (a) bara prata om det vi kan observera mer eller mindre direkt (dvs. hålla oss borta från tolkningar) eller (b) bli medvetna om att vi gör antaganden. Eftersom (a) i sig inte är särskilt realistiskt försöker vi kombinera båda alternativen. Vad betyder det när vi ger feedback?

Två personer som sitter och pratar med varandra.

Först måste du ge upp tankar som säger att du har rätt och den andra personen har fel (eller rätt). Du kan prata om dina observationer och prata om dina antaganden eller bedömningar som sådana . Eftersom vi lever i ett samhälle som fortfarande är genomsyrat av ett binärt system av rätt och fel, är det alldeles för lätt för din samtalspartner att glömma att du är medveten om att du gör antaganden. Det betyder däremot inte att du inte kan dela dem. När du pratar måste du vara extremt transparent och tydlig med det faktum att du delar din egen tolkning, ingen absolut sanning. Att bara säga ”åh, jag vet att det bara var mitt antagande” är inte tillräckligt, du måste vara uppriktig med det. Nedan kommer några användbara fraser som gör det klart att allt vi kan dela är vår egen uppfattning och tolkning, ingen absolut sanning. Tänk också på att det har betydelse hur vi säger saker, därför är det inte tillräckligt att bara uttala orden. Först när det verkligen känns, kommer det att vara äkta och effektivt. Människor har en mycket finstämd radar och kan känna av de bedömningar som ligger bakom allt du säger, oavsett hur utarbetade dina ord än må vara. 

När du delar med dig av dina observationer och tolkningar delar du med dig av den inverkan någon annans handlingar eller ord har på dig. Du kan dela dina känslor, eller vilka behov som tillgodoses eller inte tillgodoses för dig. 

Ytterligare en varning innan vi går in på hur man ger feedback: ingen och ingenting kan direkt orsaka dina känslor. ”Du gör mig arg” är helt enkelt inte en korrekt beskrivning av vad som händer, med hänsyn till stegen mellan en känsla och det som utlöser den. Först och främst reagerar vi på det vi hör, inte på det som har sagts eller gjorts. Det är säkert att anta att allt vi ser och hör åtminstone är något färgat eftersom vi oavsiktligt lägger till ett lager av tolkning. Vi kan anstränga oss för att prata om observationer men vi kommer att göra antaganden. Det som är mer relevant i detta sammanhang är vad som händer efter att vi fått (och tolkat) ett meddelande. Vi pratade om konceptet att allt vi gör eller undviker är en strategi för att möta behov. Det betyder att när vi möter ett meddelande kommer vi att göra en utvärdering: uppfyller detta mina behov som är framträdande just i detta ögonblick? Ouppfyllda och tillgodosedda behov kommer då att utlösa känslor. Återigen: det är inte andra människors handlingar som utlöser känslor, utan våra egna tillgodosedda eller otillfredsställda behov som gör det. 

Låt oss titta på ett exempel. Låt oss säga att jag ser min partner tappa en handduk på badrumsgolvet. Jag kan bli irriterad för att han tappade den. Har han orsakat min ilska? Låt oss se det ur ett behovsperspektiv. Vilka av mina behov kommer att tillgodoses eller lämnas otillfredsställda ? Det kan vara mina behov av skönhet och ordning som inte tillgodoses. Det kan vara så att jag är orolig för att den fuktiga handduken ska mögla och jag vill använda mina resurser på ett klokt sätt utan att slösa med saker (bakom det kan ligga en önskan om att få sinnesfrid ekonomiskt, miljöhänsyn eller vad som helst). Jag kan ha haft ett samtal om handdukar på golvet med min partner tidigare, och vi kom båda överens om att hänga upp dem. I så fall kunde jag se mitt behov av samarbete, ömsesidig förståelse, kärlek eller respekt som inte blir uppfyllt. Jag kanske känner mig ledsen eller upprörd. Lägger man upp det hela så här kanske det är lättare att förstå att det inte är min partners beteende som gör mig ledsen eller upprörd. Mina känslor är en reaktion på hur mina behov tillgodoses. Det finns en viss inverkan från min partners handlingar på hur mina behov tillgodoses, men det finns inget direkt orsak-verkan-samband. 

Hur kan du ta itu med något som gör dig upprörd? Genom att hänvisa till dina behov. Istället för att säga ”du gör mig upprörd när du lämnar handduken på golvet”, säger något i stil med ”När jag ser handduken på golvet är jag orolig att den kan mögla, och jag gillar inte att slösa bort saker vi äger ” är mer adekvat för vad som hände. Om du jämför dessa två påståenden, lägg märke till hur det andra inte innehåller ordet ”du”. När du hör folk prata om ”jag”-påståenden är det det som avses. (Det är dock väldigt lätt att twista ett ”jag”-påstående, till exempel i ”Jag gillar inte hur du gör mig upprörd”. Vi kan inte bara ändra orden – eller det första ordet i en mening. Vi måste ändra tankesätt.)

Det du gör när du pratar om dina behov som är uppfyllda eller otillfredsställda är att du pratar om vilken inverkan något har på dig och hur dina behov tillgodoses. Eftersom dina känslor och dina behov säger något om dig istället för att sätta den andra personen på plats, är detta information som är väldigt lätt att höra. 

3. Lärande genom feedback

Hur kommer förändringen verkställas om alla ”bara” pratar om sin egen upplevelse? Förändring kommer i form av önskemål. Ett önskemål har formen av ”skulle du vara villig att…”, och svaret kan vara ja eller nej. För varje begäran behöver vi vara öppna med vilket behov som skulle tillgodoses med den andra personens hjälp. Vi kan alla relatera till allmänmänskliga behov (eftersom vi alla har dem), vilket gör att den andra personen ofta kommer vara mycket villig att stödja dig för att möta ditt behov.  

När jag är vän med någon vill jag höra när deras behov av kontakt inte uppfylls och de känner sig ensamma. Men det är inte mitt fel när de är ensamma. Det skulle vara att gå tillbaka till rätt/fel-tänkande. (Till exempel i krav eller skuld av typen ”varför ringer du mig aldrig först”.) Allas behov är deras egna, och ansvaret att möta dem är enbart deras eget. När någon har ett behov av kontakt, finns det många strategier för att möta det behovet. En av strategierna skulle kunna vara att ringa och pratas vid. En annan strategi skulle kunna vara att de tittar på gamla bilder, spenderar tid på sociala medier, går ut och dansar, ringer sin syster eller någon annan vän. Det är upp till dem själva att välja och vraka bland de aktiviteter som kan fungera för dem i det ögonblicket, eftersom jag inte är ansvarig för att uppfylla deras behov.  

Låt oss säga att min vän ringer mig. Jag gillar inte att prata i telefon. Att prata i telefon fungerar helt enkelt inte som en strategi för mig att möta mitt behov av kontakt. Kanske beror det på att min hörsel inte är bra, vilket innebär att lyssnande utan visuella signaler är ansträngande och inte avslappnande. Jag är kanske orolig för att mina barn i huset kan höra vad jag säger, vilket hindrar mig från att tala fritt. När jag inte kan slappna av och måste övervaka vad jag säger är det svårt att få kontakt. Det som fungerar riktigt bra för mig är att smsa. Så jag svarar inte på telefonen utan sms:ar tillbaka. Jag vill behålla kontakten och textmeddelanden kan skickas tyst utan att någon hör vårt samtal, det här fungerar verkligen för mig. Min vän föredrar dock att prata i telefon. Hon kan bli upprörd. Gjorde jag henne upprörd? Nej. Hennes upprördhet är hennes reaktion på att hennes eget behov av kontakt inte tillgodoses genom min strategi som inte fungerar för att möta hennes behov. Att jag sms:ar istället för att svara på hennes telefonsamtal är mitt sätt att möta mitt behov av kontakt, avkoppling och avskildhet. Så vad kan vi göra? Är vi dömda att förbli på en frånkopplad plats, utan att någon av oss får vara riktigt som vi vill? Det är här feedback kommer in. Du kanske märker att det tog lång tid att prata om feedback, något som beror på att så många antaganden vi vanligtvis har om handlingar och känslor ignorerar den viktigaste faktorn: våra behov.

Vad kan vi göra för att möta våra behov mer effektivt? Vi kan ge feedback . Det första steget är att dela med dig av dina erfarenheter. 

Återigen, lägg märke till hur båda kan dela sina erfarenheter utan att etikettera den andra personen. De pratar bara om sin egen erfarenhet. Nu har de bägge samlat på sig lite relevant information. Båda vet vad som händer hos den andra personen och varför de agerar som de gör. När det första steget av ömsesidig förståelse är klart är vägen öppen för ett gemensamt beslut om vad som ska göras. Prata i telefon senare när barnen ligger i sängen? Köra på med sms, eller ett mer ensidigt telefonsamtal (med hänsyn till privatlivet) med hörlurar? Vi har sällan brist på idéer när vi väl har hittat klarhet. En hel uppsättning alternativ öppnar sig när vi samarbetar och fullt ut delar information. Ju mer information vi har, desto fler valmöjligheter har vi om vilken strategi som fungerar bäst i det ögonblicket. 

Feedback är data, det är allt. Det beskrivs ibland som något väldigt neutralt som att styra en cykel: mina ögon och balanssinne uppfattar signaler om att horisonten kan tippa. Jag styr för att ta igen det. Jag ser att vägen gör en kurva. Jag styr för att hålla mig på vägen. Finns det en gren på marken? Viktig information. Grenen på marken är inte där för att göra mig upprörd. Den bara är. Och jag kommer att hitta en väg runt den. Ju mer information jag har, och ju mer vi samlar våra tankar, desto lättare kan jag åka till min destination utan att bli skadad. 

Din organisation kan använda all relevant data för att styra sig själv, och din relation kan använda all relevant data för att ni ska kunna växa tillsammans. ”Hur fungerar det här för dig” är en fråga som hjälper oss att hitta förutsättningar  för tillväxt.

Feedback är varken negativt eller positivt. Det är bara information. Vad fungerar för dig, vad fungerar för mig? De två viktigaste punkterna att tänka på:

 • Separera behov och strategier. Bedöm inte handlingar som dåliga eller bra. Omfamna istället det underliggande behovet och prata om effektiviteten av strategier för att möta behov.
 • Att ge feedback tjänar till att öka informationsnivån. Ju mer vi vet om varandra, desto bättre kan vi samarbeta. 

4. Feedback främjar kontakt

Nu när vi vet hur man ser på feedback som neutral information finns det fler aspekter att utforska. Hur kan feedback användas för att främja kontakt? 

Det finns enligt mig två sätt att se på saken. För det första: om det är ömsesidigt erkänt att mer informationsdelning innebär smidigare och mer framgångsrika samarbeten, då bidrar all feedback till en större mängd information. (Oavsett om den informationen är relevant för dem eller inte, det kan vi inte avgöra.) Varför skulle jag inte vara tacksam för mer information som gör min resa smidigare? Att ge feedback är ett sätt att bidra till din medresenärs välmående. Tänk tillbaka på styrningen av en cykel: någons feedback är information om att det kommer en bil från vänster och att en svart isfläck ligger framför dig.

För det andra, om någon förklarar hur mitt beteende påverkar dem, är detta ett bevis på att vi är sammankopplade och beroende av varandra. Vad jag gör är viktigt för någon annan, och vad de gör är viktigt för mig. Ju mer jag får lära mig om vad som är viktigt för andra, desto närmare sammankopplade kan vi vara. Att ge eller ta emot feedback är en strategi som kan möta många allmänmänskliga behov: behoven av kontakt, lärande, delad verklighetsuppfattning, att göra skillnad, att bidra, stimulera, att synas, visa omtanke, upptäcka, skapa tillväxt… när vi tittar på denna lista över allmänmänskliga behov, upptäcker vi att feedback kan vara en bra strategi för att uppnå nästan samtliga!

Målet är att komma till en plats där vi kan välkomna all feedback (helst även ineffektiv feedback) som data. Det är inte alltid lätt. Vi bär på våra egna berättelser och fastnar således i våra egna bedömningar. Men om vi tänker oss en målbild: visst skulle det vara härligt om vi graciöst kunde ta in all feedback och vara djupt tacksamma över den? 

5. Sammanfattning: lyckad feedback

Konstruktiv feedback är feedback som

 • delar information på ett tillgängligt sätt.
 • är hörbar.
 • främjar kontakt.

Vilken data har du tillgång till? Du har inte tillgång till absolut sanning, presentera därför inte det du säger som absolut sanning. Det du har tillgång till är vad du kan observera, det du tolkar in eller projicerar (båda måste markeras som sådana) och vilken påverkan dessa fenomen har på dig. Observationer är i bästa fall ett försök att vara en ”videokamera”. Hur skickliga vi än är på att observera och rapportera är det fortfarande subjektivt och därför snarare en upplevelse än en observation. Vad vi än kallar det så är det data som den andra personen kan arbeta med! 

Feedback som tål att höras är feedback som är fri från skuld. Varje extra lager av skuld kommer att täcka upp den data du vill förmedla. Att se till att den andra personen är i ett tillstånd där hen är mottaglig för feedback är också en del av det. Ett enkelt sätt att göra det är att fråga

 • ”Jag har några bedömande åsikter på lager.” ” Är du öppen för att ta del av dem?”
 • ”Jag har observerat något.” “ Jag kanske har fel men jag tänkte att det kanske kunnat hjälpa dig att få veta vad jag tänker. Vill du höra mer?”

Feedback främjar kontakt när den syftar till att dela information istället för att ta avstånd ifrån andra. En nyckelingrediens för att främja kontakt genom feedback, är nyfikenhet. Hur landade det jag sa till dig? Vad är viktigt för dig? Vilka lärdomar kan jag ta med mig?

Checklista för framgångsrik feedback:

 • Stäm av att personen är öppen för att höra din feedback. 
 • Uttryck din feedback med hjälp av
  • Dina observationer
  • Dina tolkningar (tydligt uttryckta som sådana)
  • En beskrivning som klargör till vilken grad dina behov uppfylls

Var nyfiken på den andra personens tankar, känslor och behov när dessa dyker upp.