Välkommen till Sociokrati.nu

Sociokrati är ett effektivt och inkluderande verktyg för att bygga samarbetsstrukturerna vi behöver se i en snabbt föränderlig värld.

Denna sidan drivs för att medskapa det sociokratiska sammanhanget i Norden. Här samlar vi kunskap, erfarenheter och vägledning för alla!

Sidan drivs av ideella krafter så ha tålamod 🙂

En hel del av innehållet görs av deltagare på sociokratikursen på Holma folkhögskola.

Vi vill vägleda dig in i sociokratin!

Sociokrati är en metod för deltagande beslutsfattande och självorganiserat samarbete. Vi jobbar med sociokrati för att uppnå mer jämlik och effektivare organisering där alla röster blir hörda.

Kurser

Här kan du hitta information om pågående kurser.

Implementera sociokrati i din organisation

Vill du implementera sociokrati i din organisation och behöver hjälp med hur du kan komma igång? Maila till info@sociokrati.nu

Personliga erfarenheter

Här kan du läsa om hur tidigare kursdeltagare använder sig av sociokrati idag.